O konferencji

O konferencji

Konferencja „Fundraising w sporcie” to inicjatywa, która ma na celu pomoc organizacjom sportowym w pozyskiwaniu środków na działalność. Głównymi tematami tej edycji są: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ SPORTOWĄ oraz FUNDRAISING W ORGANIZACJI SPORTOWEJ.

Tegoroczna konferencja jest kontynuacją projektu realizowanego w 2013 roku w ramach projektu FIO. Pierwsza edycja konferencji odbywała się w dniach 28-29 listopada. Zgromadziła 90 uczestników.

Partnerem merytorycznym została Fundacja Doroty Świeniewicz.

 

Fundacja-Doroty-ŚwieniewiczGłównym celem fundacji jest prowadzenie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zachęcanie młodych ludzi do zaangażowania w sport i podejmowanie sportowej rywalizacji. Wartości jakie promuje organizacja to zdrowie, praca, edukacja, szacunek, tolerancja, zasada fair play. Przyznając stypendia fundacja wyrównuje szanse uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży także wywodzących się ze środowisk wiejskich, a w szczególności dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Dzięki wsparciu fundacji młodzi ludzie mają szansę na samorealizację i lepsze jutro.

Celem współpracy jest szerzenie świadomości o fundraisingu wśród organizacji sportowych.